Nations Luxury Transportation ХХК өөрийн үйлчилгээнд ашиглах гэж авсан Домэйн нэрэнд чамгүй үнэ төлжээ. PrivateJet.com нэрийг өөрийн болгохын тулд 30.2 сая ам.доллар төлж дэлхийн хамгийн үнэтэй Домэйн нэрийг авсан байна. Үүний араас Insure.com 16 сая ам.доллар,sex.com 13 сая ам.доллараар зарагдаж удаах байрт жагслаа.